Albumi – tekstovi nekih pjesama

Polje_siroko_nebo_visoko

ŠANTI JURE / SVETI JURA
ST. GEORGEDobar večer gospodari, gospodari gospodinje;
gospodari, gospodinje i dečica i pčelice.Pripjev: Fiole, rožice, modre i crlene.Je li čujte je li spiste? Podignite rosne glave,
podignite rosne glave, nadeljujte šanti Jure.Šanti Jure u zelenju, živi Bože u veselju!
Naše glave s cvetjom cvele, vaše duše v raj dospele!Sveti Jura, vitez jaki, bil je prvi med junaki.
Koplje grabi, pred se meče i pozoja strašno seče.Kad pozoja vumorio, sve devojke otkupio.
Sve muzike zasvirale, sve devojke zaplesale.When St. George killed the wicked Dragon, all the bands began to play and the young maidens began to dance.


SRCE OD LJUBAVI
A HEART MADE OF LOVE

Fijolica moja, ča si povehnula?
Al si s poljem gorom rožice trgala,
al si s mladim momkom do tri dana bila?
Povi mi divojko, ča ti dal prvi dan?
Prvi dan mi je dal sto dukat i jedan.
Povi mi divojko, ča ti dal drugi dan?
Drugi dan mi je dal prsten i jabuku.
Povi mi divojko, ča ti dal tretji dan?
Tretji dan mi je dal srce od ljubavi.
Srce moje s tvojim u ljubavi stoji,
ono se j’ svezalo s kordunom zelenim.

What did the young man give you, my little friend?
The first day he gave me a hundred and one ducats.
The second day he gave me a ring and an apple.
The third day he gave me a heart made of love.


TAM PRI NAŠOJ STAROJ MURI
BY OUR OLD MURA RIVER

Tam pri našoj staroj Muri, tam ti nekaj vek šlafuri.
Pripjev: Hopsa, hupasa, hopa, dija, da!
Tam pri našoj staroj Muri, brodar ognja rano kuri.
Ober Mure pivak leče, stari melin pak klepeče.
Kaj je v Muri, naj bo vaše, kaj na bregu, naj bo naše!
Tam po našoj staroj Muri vek se zduvaju mahuri.

You take what is in the Mura and we’ll take what is on its banks.


ZVEČERA
IN THE EVENING

Z večera ću v selo pojti, ne znam ću li natrag dojti;
v selo pojti to viduće, samo nek bude moguće.
Mila će mi otvoriti, žarak oganj naložiti.
Žarak oganj svetlo gori, poleg njega mila stoji.
Mila moja, klinčec gosti, hodi ter me nuter pusti,
Ar je meni mrzlo stati pred tvojemi snježni vrati.
Doma ću ju otpelati, ocu majki pokazati.
Ocu se je dopadala, mati joj je progundala.
Ocu se je dopadala, mati joj progundala.
– Nemojte joj progundati, ar nećete vi z njom spati!

I will go to the village in the evening, but I don’t know whether I will return. I will fetch my sweetheart to present her to my parents. My father likes her, my mother does not. Do not treat her poorly, Mother, for you are not the one who will be taking her to your bed.


DOBER VEČER, Z MEGA SRCA RUŽICA
GOOD EVENING, MY HEART’S ROSE

Dober večer, z mega srca ružica, otpiraj mi vu polnoči sva vrata.
Za tvu volju navek bum otpirala, dok bum živa s tobom se bom štimala.
Ako lažem, nedaj mi Bog živeti; dok ne vumrem neću te ostaviti.
Ti si meni vu sredini srčeca, kak v črljeni jabuki je koščica.
Ljubimo se ljubimo se ružica, dok nam teče ta široka Murica.
Da ne tekla ta široka Murica, ne bumo se več ljubili ružica.

Good-evening, my heart’s rose. Let’s love each other as long as the wide River Mura flows.
Only when it stops flowing, will we stop loving each other.


V CARSKOJ SLUŽBI
IN THE EMPEROR’S SERVICE

Tam mi zraslo lepo tenko, drevo visoko.
Pod njim zrasla lepa trava, trava zelena.
Tam sedela moja draga, draga ljubljena.
Ona me je zapitala jel’ se ženil bom.
Ja se nigdar ženil ne bom, dok god živel bom.
Nego pojdem med soldate, cara služil bom.
Sablicom bom dom naš branil, v boju vumrl bom.
Evo tebi zlati prsten koga si mi dal,
nit ja ne bum zamuš išla, dok živela bom.

Two lovers are separated. He cannot marry for he must serve in the Emperor’s army and he will die defending his country. She returns his gift – an engagement ring – and says she will never marry as long as she lives.


DILI, DILI, DANA
CHILDREN’S RHYME SONG

Dili, dili, dana, pela baba bana
na jašovi kolci s pisanimi volci.

Digu, digu, dana, baba je pijana,
črno vino pila pa se je napila.

Digu, digu, dana, baba je pijana,
preko grabe skočila, noga ji je počila.

Ki bi išel gore, bi videl čudo,
puru okovanu, gusku osedlanu.

Zajec Boga moli, lisica ga dvori,
krumpač drva kala, zeba podsnihalja.

Dili, dili, dana, pela baba bana,
Digu, digu, dana, baba je pijana,
Dini, dini, duka, baba vozi luka,
Dili, dili, dana, pela baba bana.

Dili, dili, Grandmama has had too much red wine. A turkey in chains, a saddled goose, a rabbit praying, . . . all sorts of strange goings-on.


ZAKAJ SEM NEGOVA?
WHY MUST I BELONG TO HIM?

Dragi dragoj rubček kupi, a moj meni neče.
Popala ga žalost moja, zakaj sem negova?
Sunce žarko, sunce žarko, ne padaj ti na me!
Dragi dragoj đunđe kupi, a moj meni neče.
Popala ga žalost moja, zakaj sem negova?
Sunce žarko, sunce žarko, hodi doli niže!
Dragi dragoj prsten kupi, a moj meni neče.
Popala ga žalost moja, zakaj sem negova?

Men give presents to their sweethearts, but mine gives me nothing.
Why must I love him?
My sweetheart does not buy me a ring. Why must I belong to him?


RIBARI, RIBARI
FISHERMEN, FISHERMEN

Ribari, ribari, jeste li vidili, jeste li vidili moj vijenac zeleni?
Vidili, vidili, ali ne poznali, na četiri konji, neb’ ga dosignali.
Tvoj vijenac zeleni po Dunaju plava, a prstanj srebrni na dnu se utapa.

– Fishermen, fishermen, have you seen my green wreath?
– We have seen it, but it was out of reach.
– Your green wreath is floating on the Danube, and your silver ring has sunk to the bottom.


VU PŠENICI BELE RUŽE CVETEJU
WHITE FLOWERS ARE BLOOMING IN THE WHEAT FIELD

Vu pšenici bele ruže cveteju, (šehaj, cveteju)
štere međimurske puce bereju.
Ja sam išel kre pšenice s Čakovca, (šehaj, s Čakovca)
pak sam zgledal vu njoj svojga pareka.
– Faljen bodi, Jezuš Kristuš! – rekel sam. (šehaj, rekel sam)
– Kaj mi delaš vu pšenici? – pital sam.
Ona pak je sam z rokicom mahnula, (šehaj, mahnula)
– Drača berem, – tak mi je povedala.

I was walking by a wheat field where I saw my darling.
«What are you doing?» – I asked.
«I am weeding» – she said.


VU ZAGREBU
IN THE TOWN OF ZAGREB

Vu Zagrebu na ciglani tamburaši igraju,
de si Đurek, šoj, i s Francikom voljcera splesavaju.

Neje ona to vulicu Istarsku pozabila,
de je ona, šoj, z Đurekom voljcera splesavala.

Franca, Franca, kaj zdelavaš, dimo mi naj hoditi,
ocu, majki, šoj, srama špota – to ti naj zdelavati.

Da je ona i z Đurekom sedem maršov splesala,
onda se je, šoj, jena ljubav do kraja zezvedila.

Tambouritza players are making music in the Zagreb brick plant and Đurek is dancing a waltz with Francika.. When they had danced together seven times, their love for each other was no longer a secret.


VU TE ČRNI GORI
ON THE BLACK MOUNTAIN

Vu te črni gori žarki ogen gori.
Ne puščajte mene, mila bračo moja,
neg me popelajte do svetog Ivana!
Vani ostavete moju desnu ruku
za ju privežete mega vranca kojna!
Nek se kojnec plače da se draga neče.
Polek mega groba posadete rožu!
Do tu mimo prejde rožu si otrgne,
rožu si otrgne za dušu spomene

Do not abandon me, my brothers. Plant a rose-bush beside my grave. Those passing by will pick a rose and say a prayer for me.


DVA JUNAKI
TWO YOUNG MEN

Dva junaki šečeju se v Gornji kraj, tam imaju za ljubiti snehe fajn.
Da se oni k svojim milam šečeju, vu jobloke belo cvetje mečeju.
Stani mi se, moja draga grlica, vu jobloku ti je šipek ružica!
Grličica se je v jutro stajala, vu jobloku šipek ružu zgledala.
Vu jobloku šipek ružu zgledala, meni svoju desnu roku davala.
Menu svoju desnu roku davala, z levom si je sive suze brisala.

Two young men loved to go a-courting to Gornji kraj. Many a young woman was left in tears after their departure.


MLADI JUNAK VU TOGI
A SAD YOUNG MAN

Šetal sam se mladi junak rano v jutro po vrtu,
zgledal sam si grličicu kaj je išla po rožu.
Ko bu mej na prsi dela da iz doma išel bom,
kaj mi bila na zlamenje da za njenu ljubav znam.
Vu majušu sam se peljal tožen iz Dekanovca,
imajući veljku žalost ar se draga plakala.
Majuš mesec kak si lepi ves vu cvetju cvetuči,
mi junaki pak vu togi vu fabrikaj močeči.
Kud se zglednem sigdi vidim črne zide fabrike
i ondaj mi misel ‘dleti vu malo Međimurje.
Međimurje moje malo, se si mi vu cvetiču.
Vu tebi sam si ostavil svoju milu Regicu.

A young man has to leave his sweetheart and his home, all in search of a job. He ends up in a far-away foreign factory, surrounded by black walls. He is homesick for his Međimurje and his lovely sweetheart, Regica.


LEPO MEĐIMORJE
BEAUTIFUL MEĐIMURJE

Lepo moje Međimorje, golob moj,
za koga se kralji bore, (golob moj, /dragi golob ljubljeni).
Kralj Ugarski je bogati, golob moj,
Međimorje lehko splati, (golob moj, / dragi golob ljubljeni).
On je škude preškudaval golob moj,
lepe banjke prebanjkuval, (golob moj, / dragi golob ljubljeni).
Lepe škude križovače, golob moj,
lepe banjke desetače (golob moj, /dragi golob ljubljeni).
Lepo moje Međimorje, golob moj.

Kings are fighting over my Međimorje. The Hungarian king is rich, my love, he could easily buy Međimorje.


KAJ JE TEBI, MILA?
WHAT AILS YOU, MY DARLING?

Kaj je tebi mila, kaj za pečum stojiš?
Kaj za pečum stojiš, sive suze roniš?
Pitam tebe, Treza, kod je tvoja steza?
Moja ti je steza vo široko pole.
Ojdi, mila, z menom v pole na šetanje.
Usrid nam je polja javorek zeleni.
Tu si, mila, sedi pa mi se rashladi.

Why are you crying, my love?
Walk out with me into the fields.
A small maple-tree is growing in the middle of the field.
Sit down beneath the maple-tree and cool yourself.


TIHO PLOVI ŽITARICA LAĐA
SILENTLY GLIDES THE SHIP

Tiho plovi žitarica lađa, /ej/, tiho plovi žitarica lađa.
Na talasi Kupe vode ladne, /ej/, na talasi Kupe vode ladne.
Beru cveće devojčice mlade, /ej/, beru cveće devojčice mlade.
Pokraj Kupe lađane vodice, /ej/, pokraj Kupe lađane vodice.
Katarka joj od suhoga zlata, /ej/, katarka joj od suhoga zlata.
A jedernci kose devojačke, /ej/, a jedrenci kose devojačke.
Sva su sela naokola bela, /ej/, sva su sela naokolo bela.
A rečica stoji ko kapela, /ej/, a Rečica stoji ko kapela.

A ship transporting grain glides silently along the Kupa River.
Young girls are picking flowers on the Kupa River banks.

 

 

 

 

Jer_bez_tebe_nema_mene

 

DUNJA KNEBL – …Jer bez tebe nema mene
ORFEJ, 1991. 

1. Dobar večer, moja draga (Hrvatsko zagorje)
(Karanfilje, cvijeće moje (Prigorje))
2. Z one strane vode Save (Prigorje)
3. Ružica rezvita (Međimurje)
4. Klinčec moj žalosten (Međimurje)
5. Markec išel v taborec (Hrvatsko zagorje)
6. Tica lastavica (Podravina)
7. Erlićka je lepa, mlada (Podravina)
8. Tica moja (Podravina)
9. Saka kita vehne, ka korenca nema (Međimurje)
10. Janica se šeće (Hrvatsko zagorje)
11. Jana, moja Jana (Podravina)
12. Oj Marek, Marica (Hrvatsko zagorje)
13. Muršćek, Muršćek (Međimurje)
14. Naj me, golub, starati (Hrvatsko zagorje)
15. Poveč, golub (Međimurje)
16. Pismo doletelo (Međimurje)
17. Tri su tice (Hrvatsko zagorje)
18. Ogledam se, iznenada (Međimurje)
19. Čmelica letela (Hrvatsko zagorje)
20. Komar lazi po lomaru (Hrvatsko zagorje)

 

Dunja Knebl: glas i gitara
Mateo Martinović, glasovir i udaraljke
Andrija Maronić: cimbale
Irina Vitorović: glas

 

Da_sam_barem_guska

 

DUNJA KNEBL – Da sam barem guska
DANCING BEAR, 2002.

 

1. Motherless Child (SAD)
2. Bistra voda teče (Hrvatska/Međimurje)
3. Čula jesam (Hrvatska/Podravina)
4. Milenkii (Rusija)
5. Vu Dubravi pripečenje ovo (Hrvatska/Međimurje)
6. Ftičica vijoglavka (Hrvatska/Podravina)
7. Over There (SAD)
8. Snoćka kesno (Hrvatska/Međimurje)
9. The Wraggle-Taggle Gypsies, O! (Engleska)
10. Chornyi voron (Rusija)
11. Times of Sorrow (Hrvatska/Međimurje)
12. Legnalo ludo zaspalo (Makedonija)
13. Goranine (Makedonija)
14. Klakar (Hrvatska/Dalmacija)
15. Oi, kumushki (Rusija)Dunja Knebl : glas i gitara
Mateo Martinović: svi instrumenti osim gitare


MOTHERLESS CHILD

Sometimes I feel like a motherless child,
A long way from home.

Sometimes I feel like my life’s not worthwhile,
A long way from home.

Always wandering…

Sometimes I feel like I’m almost gone,
A long way from home.


BISTRA VODA TEČE

Bistra voda teče brige nese sobom,
Denes bode, golob, rezdruženje s tobom.

Vu mojem srčecu takve su žalosti
Da je nemrem s perom spisati zadosti.

Ti mi cveteš, golob, kak cvetje v obloku
Ar si v mojem srcu zasajen globoko.

Golobek ljubljeni, klinčec moj črleni,
Ne srdi se na me kaj smo rezdruženi.

Kušnul bi ti lica, draga grličica,
Al’ da je med nami globoka vodica.


ČULA JESAM

Čula jesam da se dragi ženi, srce moje.

Jagoda malena, jagoda črlena,
Pozdravi mi v Koprivnici dragoga.

I ja ću mu u svatove doći, srce moje,
I ja ću mu lepi dar donesti.

V desnoj ruki kitu ružmarina,
V levoj ruki malenoga sina.


MILENKII

Milenkii ty moi, voz’mi menia soboi
I tam v kraiu dalykom nazovi menia zhenoi (sestroi).

Milaia moia, vzial by ia tebia,
No tam v kraiu dalykom est’ u menia zhena (sestra).

Milenkii ty moi, voz’mi menia soboi,
I tam v kraiu dalykom nazovi menia chuzhoi.

Milaia moia, vzial by ia tebia,
No tam v kraiu dalykom chuzha mne ne nuzhna.


VU DUBRAVI

Vu Dubravi pripečenje ovo:
šif je došel prvi put na novo,
vu jezeru osemsto i
osemdesetpetom ljetu.

Vender ga je sim pustila Drava,
vu kotoru ovem jako mala.
Ve prvi pot ova voda
nosila je parobroda.

Po horvacki – parobrod se zove,
došel je gljet okoljice ove.
Z imenom je OTO zvani,
ovdi išče nepoznani.

A matrosi ki su ondi bilji
na dar brenko vina su dobilji
i cigare k tomu fine
koje zovu se vorđine.


FTIČICA VIJOGLAVKA

Oj, ftičica vijoglavka,
ne zobli mi vinograda,
kojega mi majka dala,
s kem se bodem ja vdavala.

Ako ne bo vina v kleti
neće mene dragi zeti.
Oj, ftičica vijoglavka,
ne zobli mi vinograda.


OVER THERE

Oh! potatoes they grow small
Over there!
Oh! potatoes they grow small
‘Cause they plant ‘em in the fall,
And then eats ‘em tops and all
Over there!

Oh! the candles they are small
Over there!
Oh! the candles they are small
For they dips ‘em lean and tall
And then burn them sticks and all
Over there!

Oh! they make their clam pie
Over there!
Oh! they bake their clam pie
And the crust is made of rye
You must eat it, or must die
Over there!

Oh! I wish I was a geese,
All forlorn!
Oh! I wish I was a geese,
‘Cause they lives and dies in peace,
And accumulates much grease
Eating corn!


SNOĆKA KESNO

Snoćka sam si kesno ljubicu dopeljal,
ona nije štela nikaj večerjati.
Taki po večerji glava zabolela,
vu rumenu zorju sineka rodila.
Ona poželela to medeno grozdje,
s kraljovoga vrta s dalmatina trsa.
Idi, Đuro, idi, pak mi ga donesi,
samo, Đuro, pazi, da te ne zapazi
ta mlada kraljica.
Prvi grozd zareže, sretno ga odreže,
drugi grozd zareže, sretno ga odreže.
Treći grozd zareže, nesretno ga dreže,
spazila je njega – ta mlada kraljica,
mam ga je strelila.
Vidiš, Đuro, vidiš, svoju milu dragu,
vidiš, Đuro, vidiš, jenu velku želju.
To je tebi treba, tvoji mladi ljubi,
kaj si to ti želiš, kaj je tuđi ljudi.


THE WRAGGLE-TAGGLE GYPSIES, O!

There were three gypsies a-come to my door,
And downstairs ran this a-lady, O!
One sang high and the other sang low,
And the other sang bonny, bonny Biscay, O!

Then she took off her rich attire,
And put on hose of leather, O!
The ragged, ragged rags about our door,
And she’s gone with the wraggle-taggle gypsies, O!

It was late last night when my lord came home,
Inquiring for his a-lady, O!
The servants said on every hand:
She’s gone with the wraggle-taggle gypsies, O!

Go bridle me my milk white steed,
Go bridle me my pony, O!
For I shall ride to seek my bride,
Who is gone with the wraggle taggle gypsies, O!

O he rode high, and he rode low,
He rode through woods and copses too,
He rode till he came to a wide open field,
And there he espied his a-lady, O!

“What makes you leave your house and your land?
What makes you leave your money, O?
What makes you leave your new-wedded lord,
To go with the wraggle taggle gypsies, O?”

“What care I for my house and my land?
What care I for my money, O?
What care I for my new-wedded lord,
I’m off with the wraggle-taggle gypsies, O!”


CHORNYI VORON

Chornyi voron, chornyi voron,
Chto ty vyoshsia nado mnoi?
Ty dobychi ne dozhdyoshsia,
Chornyi voron, ia ne tvoi!

Chto ty kogti raspuskaesh
Nad moeiu golovoi?
Il’ dobychu sebe chaesh?
Chornyi voron, ia ne tvoi!

Poleti v moiu storonku,
Skazhi mamenke moei
Ty skazhi moei liubeznoi,
Chto za rodinu ia pal.

Otnesi platok krovavyi
Miloi liubushke moei.
Ty skazhi – ona svobodna,
Ia zhenilsia na drugoi.

Kalena strela venchala
Sredi bitvy rokovoi
Vizhu, smert’ moia prihodit,
Chornyi voron, ves’ ia tvoi.


TIMES OF SORROW
(Hrvatska/Medjimurje,
prepjev na engleski: Dunja Knebl)

The times they are of sadness, sorrow and good-byes.
What will come tomorrow? Only tears and sighs.
‘Twas the month of August, on it’s second day
When I had to leave my sweetheart forced to go away.
The year was 1914; perhaps you do not know,
When my dear old mother had to see me go.
At the hour of midnight we were on our way,
And as the train was leaving, the band began to play.
Voices of our loved ones shouted: “Farewell, sons,
Be true to your homeland when you use your guns.”
At the Russian border we got off the train
Our entire dearest loved ones ne’er to see again.
Moans I heard quite near : “Come my wounds to tie,
Come and sit beside me, I feel I shall die.”
I went to be near him and to help him rise,
But his life just faded before my very eyes.
One falls down beside me, the next one over there
Shall we see the sunrise, no-one seems to care.
Shall I see the sunrise, no-one seems to care.


LEGNALO LUDO ZASPALO

Legnalo ludo, zaspalo more,
Sladok son sonuvalo,
Za edno mome ubavo, selanče, selanče.

Na son mu dojde devojče, more,
N’ beli mu gradi legnalo,
Na son mu dojde ubavo devojče, devojče.

Trgna se ludo razbudi, more,
Nema go mome kraj nego,
Aj, de se sebe jubodam, bez mome selanče.


GORANINE

Goranine ćafanine.
Goranka ti dimije nema.
Ako nema, će gu kupim.


KLAKAR

Jeste li čuli novost?
Dogodilo se zlo:
Ivanu Klakaru s Pupnata
potopija se brod.

I parti je iz Stona,
privozija je klak.
Zapuhala velika bura
pa ga potopila.

Nosiću crni veo,
crnji od očiju,
crljenu košulju nosit ću ja,
žalit ću klakara.


OI KUMUSHKI

Oi kumushki, kumytesia, kumytesia, liubitesia.
Kumytesia, liubitesia, liubite i menia.
Vy poidete v zelenyi sad, vozmite i menia.
Vy budete tsviatochki rvat’, sorvite i mne.
Vy budete vianochki vit’, vozveite i mne.
Vy poidete k reke dunai, vozmite i menia.
Vy budete vianki v vodu puskat’, pustite i moj.
Vashi vianki po verhu plyli, a moi na dno poshol.
Vashi druzhki s voiny prishli, a moi i ne prishol.


 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: